Byt v Praze

Kompletní rekonstrukce Pražského bytu proběhla v roce 2019. Z podlah byly odstraněny všechny původní vrstvy až na prkenný záklop trámů. Technologií spřažené betonové desky bylo umožněno podlahy nově vybetonovat. Celá rekonstrukce trvala 2,5 měsíce.