Filmové ateliéry v Letňanech, Praha

Prováděli jsme betonáž bedněných hlavic pro sloupy hal, které dnes slouží filmařům. Vzhledem k účelu stavby byl kladen důraz na zvukovou izolaci mezi jednotlivými prostory, který se promítl i do zakládání. Mezi hlavice, které byly umístěné na pomezí jednotlivých prostor, se vkládal polystyrén s kročejovým útlumem. Na těchto hlavicích byly navíc sloupy přikotvené na kotevních deskách, které se s přesností (+- 1 cm výškově i do stran) ukládaly bagrem a svařováním připevňovaly k armatuře. Jedna kotevní deska vážila 90 kg.