PŘELOŽKA TRASY HORKOVODU ÚT A REKONSTRUKCE KOTELNY

V roce 2020 jsme pro městskou část Praha 1 rekonstruovali trasu ÚT v nemocnici Na Františku, délka trasy 140bm, celkem potrubí 280bm. Vzhledem ke stísněným prostorám v katakombách pod nemocnicí bylo veškeré potrubí nejprve nařezáno na kusy dlouhé 3bm a v podzemí opět svařeno. Práce obnášely i stavební přípomoce, jako například jádrové vrtání prostupů apod. Následovaly izolatérské práce a uvedení systému do provozu včetně nového dopravního čerpadla v prostorách kotelny.