Technický dozor stavebníka

Technická kontrola staveb obnáší mimo jiné kontrolu kvality prováděných prací, kontrolu zakrývaných konstrukcí, řízení kontrolních dnů, kontrolu čerpání finančních prostředků a zastupování investora v celé fázi výstavby.