Zakládání staveb

V rámci betonáží se zabýváme především vyhotovením bedněných a kalichových hlavic pro nosné sloupy, opěrných stěn, betonových trámů a pasů.